Slide background

TEEN-WILDSTROOP OPLEIDING


Die Gameways teenstropings kursus rus studente toe met al die nodige kennis en praktiese opleiding om op te staan teen misdaad en stroping aktiwiteite wat geskied in ons land. Die getalle van verskeie Suid Afrikaanse wildspesies is drasties besig om af te neem. Indien ons nie gaan veg vir die lewens van ons diere nie, gaan daar nie meer diere oor wees vir ons nakomelinge om te sien nie. Dis nou jou kans om die verskil te maak. Bespreek jou plek in die Gameways teenstroping kursus en veg saam met ons vir die toekoms.

Die GameWays Teen-Wildstroop “Anti-Poaching” opleiding bestaan uit 3 dele wat strek oor ’n 3 maande periode. Die kursus is geskik vir mans sowel as dames tussen die ouderdomme van 18 en 30 jaar. Studente met ’n kriminele rekord kan nie aanvaar word nie. Na die kursus suksesvol voltooi is sal studente van 18 jaar en ouer gewapend uitgeplaas kan word.


TEEN-WILDSTROOP KURSUS VIDEO
Praktiese opleiding by GameWays

 • Opleiding word aangebied deur verskeie instrukteurs, elk ’n spesialis in hulle gebied van opleiding.
 • Eerstehulp vlak 2 mediese kwalifikasie sertifikaat.
 • PSIRA – Graad E & D sekuriteit sertifikaat en registrasie as sekuriteit beampte.
 • Slang hantering sertifikaat deur Reptile Rescue.
 • Ongewapende vegkuns “unarmed combat” sertifikaat.
 • Gevorderde vuurwapenopleiding en nagskiet.
 • Veldkuns, oorlewing en kamoeflering.
 • Navigasie, kaartlees en kompas.
 • Diere anatomie en nadoodse ondersoek.
 • Strikke en onwettige 'jam' metodes.
 • Spoorsny en teen-spoorsny.
 • Kommunikasie en 2-rigting radio prosedures.
 • Waarneming en observasieposte.
 • Patrollering.
 • Hinderlaag en teen-hinderlaag prosedures.
 • Kontakdrils, die vuurgeveg en opruiming van die doelwit area.
 • Hinderlaag en teen-hinderlaag prosedures.
 • Huis penetrasie en opruiming.
 • Grootwild identifisering en gewoonte studies.
 • Ontplooiing in reservate waar van die Groot 5 voorkom.Hoof Instrukteur:

Die Hoof Instrukteur is Oud Kolonel (afgetree) Sidney Zeeman. Hy het vervroegde uittrede uit die SANW geneem na 36 jaar diens. Hy het 5 jaar in die operasionele gebied in die noorde van Namibië deurgebring tot en met die onttrekking van die SAW voor die verkiesing. Later as Bevelvoerder van 5 SA Infanterie Bataljon en daarna van die SA Leër Steunbasis Ladysmith was hy verantwoordelik vir die magsvoorbereiding van die SA Leër se eenhede onder bevel, die opleiding van parkeraad veldwagters in die KwaZulu Natal Provinsie en die bestuur van opleidingsareas. Laasgenoemde het die implimentering van teen-stroop maatreëls ingesluit. Sy ondervinding as bevelvoerder en later as ‘n stafoffisier van die Hoof van die SA Leër het hom onderleg gemaak in bevelsfunksies soos personeel, sekerheid, logistiek, finansies en kommunikasie. Hy het ‘n Baccalaureus graad in Krygskunde behaal aan die Universiteit van Stellenbosch en die Sertifikaat in Kwaliteitsbestuur (TQM) aan die Universiteit van Suid-Afrika. Hy voltooi ook die mees senior program in die SA Nasionale Weermag naamlik die ENSP Kursus of “Executive National Strategic Programme” aan die SA Verdedigings Kollege.


Laai ‘n aansoek vorm af, deur op die skakel te klik.

Klik hier om af te laai

“The Only Thing Necessary for the Triumph of Evil is that Good Men Do Nothing” – Edmund Burke